האם ניתן להציל את הפוליטיקה מהפוליטיקאים?

התמונה באדיבות אורן גמצ’י
https://www.facebook.com/orengamchi